Coaching och Handledning


HANDLEDNING

Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet som chef/ledare; oavsett om du står inför stora utmaningar och problem eller rider på en framgångsvåg kan det ibland vara bra att ge sig själv tid att reflektera över sin ledarroll. Alla behöver återkommande ställa sig frågor som: – Vad vill jag med mitt ledarskap? – Vilka är mina styrkor och svagheter som ledare? – Vilka utmaningar står jag inför och hur kan jag hantera dem? etc. Om du vill ha ett bollplank, någon som lyssnar aktivt, uppmuntrar och utmanar och kan ge förslag på vägar framåt kan du vända dig till Niklas Lundblad. Han har genom åren handlett chefer och ledare inom så olika världar som universitetsvärlden och bankvärlden. Niklas är också licenserad för MBTI – Myers Briggs Indicator, ett instrument för självreflektion som kan användas i samband med handledningen om så önskas.

Handledningen inleds med ett sonderande möte där vi bekantar oss med varandra varefter vi går igenom du vad hoppas få ut av en serie samtal (i normalfallet 4-5 samtal á 1,5 timmar). Därefter beslutar vi tillsammans hur vi arbetar vidare.

COACHING

Vill du nå dina mål? Vill du förverkliga dina drömmar? Vill du hitta dina drivkrafter?
Coaching gör skillnad!

Vi erbjuder professionell coaching i enlighet med ICF´s etiska riktlinjer. Coachning är ett effektivt sätt att nå dina mål och att bli medveten om dina inneboende resurser och förmågor. Coaching är en metod och ett mycket effektivt sätt att utvecklas som människa.

Coaching är ingen terapeutisk behandling, utan klienten förutsätts vara frisk och resursstark. Med hjälp av olika coachingtekniker hjälper vi dig att hitta svaren som för dig framåt. Coachingrelationen är en jämlik relation mellan coachen och klienten och en förutsättning är att klienten är intresserad av sin egen utveckling och har en vilja att komma framåt i processen. Samarbetet mellan klient och coach är en tankeväckande och kreativ process i syfte att inspirera klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Dessutom är det roligt, inspirerande och utvecklande!

I coaching är det “härifrån och framåt” som ligger i fokus. Coachens roll är att hjälpa dig att optimera dina resurser. Coachen lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Vill du läsa mer om vad coaching är. Klicka här så kommer du till ICF Sverige.

Varje coachinguppdrag skräddarsys och inleds alltid med ett startsamtal för att kartlägga klientens önskemål och behov. Därefter presenteras ett förslag på hur vi tillsammans kan arbeta vidare. I arbetet som coach utgår vi alltid från ICF´s kärnkompetenser och vi arbetar i enlighet med ICF´s etiska riktlinjer, vilket bl.a. innebär att vi har tystnadsplikt. Det är viktigt att du som klient kan känna förtroende för din coach för att coachingen ska bli givande.
Vi erbjuder coaching via personligt möte eller per telefon. Mellan våra samtal fortsätter klienten arbeta enligt vår framtagna handlingsplan.

Samtliga coachingtjänster bokas genom kontakt med Veronica Lundblad.
Vi erbjuder coachning till både privatpersoner och företag.

Några utvärderingar från klienter som gått på coaching hos mig:

”Med ditt sätt att vara, se och höra har du fått mig att våga öppna mig och att se vad jag behöver göra”

”Tack! Du har fått mig att växa som person!”

”Tack för alla samtal! Att bli coachad av dig har verkligen berikat mig!”

”Ditt öppna sinne och intresse för människan den komplexa gör att du befinner dig i rätt forum och du har fått mig att växa!”

”Du ställer frågor som är jättejobbiga, och såå bra! Tack, precis vad jag behövde!”

”Tack för att du hjälpte mig upp på vägen igen!”