Aktuellt


 


Ny e-kurs i samverkan med Noden AB.

Medarbetarskolan

I denna e-kurs visar vi hur rollen som medarbetare förändrats och vilka krav som ställs idag.

Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. Vi sätter fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen, eget ansvarstagande och att leda sig själv. Kjell Lindström och Niklas Lundblad har båda över 30 års erfarenhet av ledarutveckling. De har noterat att komplexitet, flexibilitet och förändringar gör att medarbetarrollen alltmer närmar sig chefsrollen i många avseenden. Den här kursen behöver alla medarbetare.

Innehåll

Del 1: Medarbetare – roll, funktion och uppdrag.

Del 2: Din roll i ett organisatoriska landskap

Del 3: Medarbetarrollen och ”det som sitter i väggarna”.

Varje avsnitt är ca 45 min långt och fokuserar ett centralt tema i den förändrade rollen som medarbetare. Du kommer få ett avsnitt i veckan med start vid anmälan.

Till varje kursavsnitt finns kursmaterial och övningar att ladda ner samt ett antal frågor kring varje kapitel. Kursen beräknas totalt ta ca 5 timmar att genomföra. Efter genomgången kurs får du våra hurra-rop samt ett kursdiplom färdigt att använda för Linkedin-  och självklart att sätta upp vid skrivbordet.

Anmäl dig här!


Ny e-kurs i samverkan med Noden AB.

Trendspanarskolan

Trendspanarskolan

Målet med utbildningen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation. 

Du som deltar arbetar förmodligen redan idag med din organisations strategiska frågor eller är på väg in en sådan roll. Utbildningen passar utmärkt för dig som är chef, som sitter i ledningsgrupp, arbetar i stabsfunktion eller anställd för att bedriva/stödja utveckling i en verksamhet.

Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter och arbetsmaterial i PDF-format. Efter varje avsnitt ges en hemuppgift att arbeta med. Under kursperioden finns ett slutet facebookforum där lärarna Kjell Lindström och Niklas Lundblad finns tillgängliga för dialog. Varje avsnitt examineras med ett antal frågor att besvara. Godkänd kurs ger ett kursdiplom. I kursavgiften ingår även förhandsbokade platser och rabatt på den årliga konferensen Spanarna på Future Street.

Diplomerad trendspanare

Kursavsnitt 1. Trendspaning – utgångspunkterna
Kursavsnitt 2. Perspektiv och förhållningssätt
Kursavsnitt 3. Trendspanarkartan – hur ser DIN omvärld ut?
Kursavsnitt 4. Informationskällor – var hittar du relevant information?
Kursavsnitt 5. Vem kan man lita på?
Kursavsnitt 6. Att få genomslag i komplexa system
Kursavsnitt 7. Vad väntar runt hörnet?

Läs mer!