Om oss


NIKLAS LUNDBLAD

Jag är samhällsvetare med en forskarutbildning i pedagogik med särskild inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor.

Mina specialområden är ledarskap, medarbetarskap, omvärldsspaning, kultur och kreativitet. Jag är licensierad för personlighetsinventoriet MBTI och har flera års erfarenhet av en särskild pedagogisk metod där klassiska berättelser används som utgångspunkt för reflexioner om ledarskap och personlig utveckling.

Jag har idag över 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling i olika organisationer. Jag började min karriär med 14 år vid universitetsägda IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) i Uppsala. Jag var där verksam som konsult, kursledare, föreläsare och forskare. När jag lämnade IPF gjorde jag det som seniorkonsult och företagets utvecklingschef.

Från IPF gick jag till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där jag blev chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Vi byggde upp en framgångsrik verksamhet med kurser i ledarskap, chefskap och projektledning samt ett tjänsteutbud med individuell handledning, intern konsultation och processledning, Jag ledde processer som resulterade i en policy för ledarskap, medarbetarskap samt en värdegrund för SLU.

2016 lämnade jag SLU för att arbeta inom Lundblad organisation och ledarskap på heltid. Jag jobbar nu som konsult, föreläsare, moderator och kurs/programledare. Jag är också författare till böcker som Fönster mot framtiden, Spanarna på Future Street och Organisationer söker sin omvärld.

2019 fick jag stolt mottaga utmärkelsen en av Sveriges populäraste föreläsare av företaget Eventeffect.  Vill du läsa mer om utmärkelsen finns information här!

Vid sidan av arbetet inom LoL är jag artist/skådespelare och är en av två medlemmar i det uppsalabaserade Revybolaget som gjort sig kända för uppsalapubliken med en ofta arbetslivskopplad underhållning. Annars tränar jag gärna värjfäktning eller drar upp en gädda eller två.

VERONICA LUNDBLAD

Jag har en beteendevetenskaplig universitetsutbildning med särskild inriktning mot personal- och organisationssfrågor. Jag är också utbildad coach (ICF) med en påbyggnadsutbildning i Det coachande ledarskapet. (ICF).

Jag arbetar i dag som verksamhetschef på Uppsala kommun samt driver bolaget LoL där jag främst verkar som professionell coach (ICF) samt koordinator för ett antal utbildningsprogram och utvecklingsdagar. Jag har tidigare arbetat bl.a. på Vita-Huset AB, IPF, Institutet för personal- och ledarskap AB, Uppsala kommun samt startat och verkat i de egna bolagen Lundblad of Sweden AB och Lundblad Organisation och Ledarskap AB.

Jag har utöver en kandidatexamen i Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal även studerat handelsrätt, arbetsrätt, kontrakts- och bolagsrätt samt företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Jag har erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom både näringsliv och föreningar.

° 20 års arbetslivserfarenhet från både privat- och offentlig sektor.
° 10 års erfarenhet av entreprenörskap som egen företagare.
° Fil.kand i beteendevetenskap vid Uppsala Universitet.
° Diplomerad coach (ICF)
° Det coachande ledarskapet (ICF)

Jag kan arbeta med svenska eller engelska som arbetsspråk.

Jag har haft glädjen och möjligheten att på ideell basis engagera mig i delar av Röda Korsets verksamhet, utbildat mig till Fair Trade ambassadör, haft uppdrag som kontaktperson och kontakthem med kommunen som uppdragsgivare. Fantastiska uppdrag som ger, och har gett mig, många viktiga och nyttiga perspektiv på livet.