Vår pedagogik


PEDAGOGIK

Vi tar pedagogiken på stort allvar i det vi gör! Det mest intressanta i ett pedagogiskt sammanhang är det som uppstår/föds i mötet mellan pedagogen och deltagarna. Vår utgångspunkt är alltid uppdragsgivarens specifika behov och önskemål, deltagarnas lärande och det faktum att individer lär på olika sätt. Vi leds också av insikten om att människor i moderna organisationer redan kan väldigt mycket och alltså har en gedigen, egen, erfarenhetsbank att ösa ur och dela med sig av. Vi strävar efter en variation – en pedagogisk mångfald – där föreläsningar varvas med konkreta vardagsexempel, allvar och skratt, enskilda reflektioner och samtal i mindre grupper. När vi leder längre program eller kurser avsätter vi ordentligt med tid för att, via olika pedagogiska metoder, ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar för lärande. För att använda Kirkegaards ord:

Om jag vill lyckas
 med att föra en människa mot ett bestämt mål,
 måste jag först finna henne där hon är
 och börja just där.
 Den som inte kan det
 lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

BERÄTTELSEPEDAGOGIK

Niklas Lundblad har lång erfarenhet, av att använda en pedagogisk metod där man utgår från klassiska berättelser. Berättelserna kan vara hämtade från skönlitteraturens, filmens eller dramatikens värld. Som deltagare får man följa spännande och berörande berättelser och med utgångspunkt i dessa arbeta med, diskutera och reflektera över eviga ledarskapsdilemman. Den pedagogiska idén är att berättelsen utgör en spegel för deltagarnas reflektion. Det intressanta är inte spegeln i sig utan det man ser när man betraktar sig i den.