Programledning och Processledning


Programledning

Behöver du hjälp av en erfaren kurs- och programledare? Niklas Lundblad är, sedan två år tillbaka, programledare för det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS) som drivs av 8 större myndigheter i samverkan. Niklas är också, tillsammans med Maria Holmström (Örebro universitet) kursledare för ledarutvecklingsprogrammet vid Örebro universitet. Några tidigare exempel på kurser/program som Niklas har lett är:

  • Utvecklingsprogram för nyblivna chefer
  • Utvecklingsprogram för potentiella chefer
  • Ledarskap för forskargruppsledare
  • Kurser i omvärldsspaning
  • Kurser i chefsskap

Processledning

Om du behöver du stöd processer som att sätta organisationens strategi, formulera en värdegrund, utveckla ett team eller din ledningsgrupp, analysera organisationens kompetensbehov eller förändra organisationens kultur kan du med fördel vända dig till LoL. Några exempel på processer som Niklas Lundblad har lett under de senaste åren är:

  • Grupputveckling med utgångspunkt i MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
  • Framtagande av policy för ledarskap och medarbetarskap vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • Formulering av en värdegrund vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • Framtagande av en idé för medarbetarskap och interna spelregler för samverkan och samspel i en friskoleorganisation
  • Framtagande av en idé för medarbetarskap och interna spelregler för samverkan och samspel i företag inom Life Science